Velkommen til Stinesmindes hjemmeside 2014

Vores hjemmeside har sovet vintersøvn. Men nu kommer forår og lys og energi igen. Så aktivitetskalenderen er ajourført med de fælles aktiviteter, vi kender nu.

Vigtigt – og meget omtalt i aviserne – er de dejlige projektmidler vi har fået fra Realdania til at få lavet en plan for, hvordan vores havn kan blive holdt vedlige og skabe nye gode rammer, både for os, der bor her, og for de mange gæster, der holder af landskabet, miljøet og roen her.

Ved et givende arbejdsmøde onsdag d 9. april mødtes 32 Stinesminde-borgere i Oue konfirmandhus og formulerede visioner og praktiske ideer til Eng-arkitekterne. De vil nu prøve at samle og beskrive vores tanker i nogle udkast. Det blir lagt frem til drøftelse med borgerne til et møde i maj. Udtrykt på mange forskellige måder var der enighed om, at vi skal passe godt på det eksisterende miljø. Det er netop det vi holder af og som turister nyder at besøge. Ud fra det grundsyn blev der lagt mange spændende muligheder på bordet.

Alle er altid og stadig velkomne til at komme med ideer til borgerforeningen/ formanden.

Paul Arnbak, Stinesminde borgerforening.